Kovács Nimród Borászat

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat ismerteti az általunk összegyűjtött személyes információk típusát és azt, hogy milyen módon használjuk, osztjuk meg és védjük ezeket az adatokat.

Mire vonatkozik a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat?
A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat minden olyan személyes információra vonatkozik, amelyet a Kovács Nimród Borászat Kft. gyűjt az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. Vonatkozik a nem interneten gyűjtött információra is, amelyet direkt marketing kampányokon, sorsolásos játékokon és versenyeken keresztül gyűjtünk, illetve azokra, amelyeket az interneten keresztül a Kovács Nimród Borászat Kft által vagy nevében üzemeltetett webhelyeken gyűjtünk.

Az Ön hozzájárulása
A Kovács Nimród Borászat Kft. honlapját használva, hozzájárulását adja, hogy a Kovács Nimród Borászat Kft. személyes információit gyűjtse, használja és megossza a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelően. Amennyiben nem ért egyet személyes adatainak gyűjtésével, használatával vagy megosztásával ilyen módon, kérjük, ne használja a honlapot, vagy ne adja meg személyes adatait.

A Kovács Nimród Borászat Kft. csak olyan esetben gyűjti, használja vagy osztja meg az Ön személyes adatait, amennyiben az tisztességes és jogszerű. A legtöbb esetben, kifejezetten kérjük hozzájárulását, de néhány esetben, hozzájárulására tetteiből és a viselkedéséből következtetünk. További hozzájárulását kérhetjük, amennyiben személyes adatait olyan célokra kell felhasználnunk, amelyekre nem vonatkozik ez az Adatvédelmi Nyilatkozat. Nem köteles hozzájárulását adni, de ha úgy dönt, hogy nem teszi meg, bizonyos tevékenységekben részvétele korlátozott lehet. Ha megadja további hozzájárulását, annak a hozzájárulásnak feltételei lesznek érvényesek, amennyiben ellentmondásban állnak ennek az Adatvédelmi Nyilatkozatnak a feltételeivel.

Kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy a személyes adatait a hozzájárulása nélkül is feldolgozhatjuk, amennyiben ezt jogszerű ok indokolja, feltéve, hogy ezen használat nem érinti hátrányosan az Ön jogait, szabadságát és érdekét.

Milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk?
Az Adatvédelmi Nyilatkozatban az Ön „személyes adata” olyan információt vagy információrészletet jelent, amely lehetővé teszi az Ön azonosítását. Jellemzően ideértjük az olyan információkat, mint neve, lakcíme, e-mail címe és telefonszáma; de más fajta információt is jelenthet, mint például az IP címe, vásárlási szokásai, életstílusáról vagy kedvteléseiről, hobbijairól és érdeklődési köréről szóló információk. Különböző forrásokból gyűjthetünk személyes adatokat Önről, ideértve:

Olyan információ, amelyet közvetlenül ad meg nekünk
Gyűjthetünk információt Öntől közvetlenül, amikor személyes adatokat szolgáltat számunkra, pl. amikor nyeremény-sorsolásra vagy versenyekre regisztrál, feliratkozik, hogy információt kapjon, kitölti kérdőíveinket stb. Az Öntől közvetlenül gyűjtött személyes adatok között szerepel az Ön:
– neve,
– lakcíme,
– e-mail címe,
– telefonszáma,
– kora,
– születési ideje,
– neme,
– bármely más személyes információ, amit önkéntesen ad meg nekünk.

Személyes adat, amelyet automatikus gyűjtünk, amikor a Kovács Nimród Borászat Kft. honlapját használja
Mi (és az érdekünkben eljáró harmadik személy szolgáltatók) Cookie-kat és más eszközöket (mint webes analitikai toolstand pixel tagok) használunk automatikusan, hogy információt gyűjtsünk Önről, amikor a Kovács Nimród Borászat Kft. honlapját használja, az Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeinek, valamint az adatvédelmi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően. Az automatikusan gyűjtött személyes adattípusok a következők lehetnek:
– információ arról, hogy milyen típusú keresőt használ,
– IP címe,
– a hyperlinkek, amikre rákattintott,
– felhasználóneve, profilképe, neme, hálózatai és bármi más információ, amiről, úgy dönt, hogy megosztja a                     Harmadik Fél Oldalakon (mint például, amikor használja a „Like” funkciót a Facebookon vagy a +1 funkciót a                 Google+-on)
(továbbiakban együttesen „Oldalhasználati Információ”)
A legtöbb internet böngésző alapbeállításai értelmében elfogadja a cookie-kat. Ön megváltoztathatja a beállításokat, hogy elutasíthatja a cookie-kat vagy, hogy figyelmeztetést kapjon mielőtt cookie-kat küldenének az eszközére. Amennyiben különböző böngészőt vagy többféle eszközt használ, lehet, hogy meg kell változtatni minden egyes eszköz böngészőjének a beállítását. Azonban kérem, hogy vegye figyelembe, ha így kikapcsolja a cookie-kat, annak hatása lehet a Kovács Nimród Borászat Kft. honlapján tapasztalt felhasználói élményre.

Személyes adat, amelyet más forrásokból gyűjtünk
Kaphatunk Önről személyes adatokat más jogszerű forrásból, ezek között szerepelhetnek kereskedelemben elérhető források, mint publikus adatbázisok és adat összesítők, valamint harmadik féltől származó adatok, akik számára Ön engedélyt adott adatai megosztására. Az személyes adat típusok, amelyeket más forrásokból gyűjtünk Önről a következők lehetnek:
– neve,
– lakcíme,
– kora,
– vásárlási szokásai,
– kedvteléseivel és életstílusával, mint például hobbijai és érdeklődési köre, kapcsolatos adatok,
– nyilvánosan elérhető információ, mint felhasználó generálta tartalmak, blogok és hozzászólások, ahogy                         törvények lehetővé teszik.

Hogyan használjuk személyes adatait?
Személyes adatait a következőkre használhatjuk:
– hogy javítsuk termékeinket és az Ön élményét a Kovács Nimród Borászat Kft. honlapján
– hogy megkeressük Önt, olyan termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, melyek Önt érdekelhetik,                           amennyiben hozzájárulását adta vagy ha korábban igényelt tőlünk terméket vagy szolgáltatást és a                             kommunikáció érinti vagy kapcsolódik ahhoz a korábbi igényhez és a vonatkozó törvényekben szereplő                         időkereteken belül történik.
Bármikor kérheti, hogy ne küldjünk Önnek információt. Bármely Önnek küldött direkt marketinges                                 kommunikációnk tartalmazni fogja az információt és a lehetőséget arra, hogy ezt megtegye.
– termékek és szolgáltatások nyújtására, amelyeket Ön tőlünk kért.

Kivel osztjuk meg személyes adatait?
A Kovács Nimród Borászat Kft. megoszthatja személyes adatait partner cégeivel vagy megbízható harmadik felekkel, hogy azok a részünkre feldolgozzák az adatokat.

Ha megosztjuk személyes adatait egy megbízható harmadik féllel, mindent megteszünk, hogy biztosítsuk, hogy ők az Ön személyes adatait biztonságban tartsák, minden elvárható lépést megtegyenek, hogy a visszaélésektől megvédjék és csak a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatnak és a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek és jogszabályoknak megfelelő módon használják azokat.

Továbbá adatait megoszthatjuk, biztonsági okokból, illetve hogy megfeleljünk a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak, együttműködjünk bármely törvényes nyomozással és megfeleljünk a jogerős kormányzati kéréseknek.

Hol tároljuk az Ön személyes adatait?
A Kovács Nimród Borászat Kft. honlapjának hosztszervere Magyarországon található. Az Ön adatait az érvényes adatvédelmi törvények és jogszabályok szerint dolgozzuk fel.

Személyes adatainak védelme
Megteszünk minden szükséges intézkedést, hogy személyes adatait biztonságban tartsuk és minden harmadik féltől, aki személyes adatait kezeli vagy feldolgozza számunkra elvárjuk ugyanezt. Személyes adataihoz való hozzáférés korlátozott a jogosulatlan hozzáférés, változtatás és visszaélés elkerülése érdekében és munkavállalóink és ügynökségeink körében csak azoknak engedélyezett, akiknek feltétlenül szükséges.

Az Ön adatvédelmi jogai, kihez fordulhat
Ha kérdései vagy aggályai vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük személyes adatait, kapcsolatba léphet velünk a honlapunk Kapcsolat menüpontjában található elérhetőségeken keresztül.
Joga van elmondani nekünk, ha Ön:
– nem akarja, hogy a jövőben kapcsolatba lépjünk Önnel,
– szeretne egy másolatot a személyes adatokból, amiket nyilvántartunk Önről,
– szeretné, ha kijavítanánk, frissítenénk vagy törölnék személyes adatait a nyilvántartásunkból,
– személyes adataival való visszaélést kíván bejelenteni.

Változások Adatvédelmi Nyilatkozatunkban
Időről időre megváltoztathatjuk ezt az Adatvédelmi Nyilatkozat formáját, a frissített változatot kitéve a Kovács Nimród Borászat Kft. honlapjára. Kérjük, gyakran látogasson el ide, hogy pontosan tudja, hogyan használjuk személyes adatait.